<tbody id="zvwpx"></tbody>

  1. <nobr id="zvwpx"></nobr>
  2. <menuitem id="zvwpx"></menuitem>
    • Header Home KALI

    • Header Home esco

    • Header Home Waste-Magement

    ESTA Kieserit? i Korn-Kali?:

    Profesjonalne narz?dzia dla ka?dego Superbohatera w wyzwaniach dotycz?cych nawo?enia ro?lin. wi?cej

    K+S Polska sp. z o.o.


    K+S Polska jest partnerem handlowym Grupy K+S w zakresie sprzeda?y towarów i us?ug w nast?puj?cych obszarach dzia?alno?ci: K+S KALI GmbH, esco – european salt company GmbH & Co. KG oraz K+S Entsorgung GmbH.

    K+S Polska sp. z o.o. powsta?a w 1993 roku jako Agro Kali sp. z o.o. Dzia?alno?? gospodarcz? rozpocz??a w 1997 roku pod nazw? Kali und Salz sp. z o.o. w Poznaniu. W 2004 roku zmienili?my nazw? na K+S Polska sp. z o.o. Od lipca 2015 r. siedziba firmy mie?ci si? w Poznaniu, przy ul. 28 czerwca 1956r., nr. 404.

    KALI Akademia jest dost?pna online: profesjonalne porady dla rolników

    23 kwietnia 2019

    Jakich sk?adników pokarmowych potrzebuj? Twoje ro?liny uprawne? Oraz: jak wydajnie gospodarowa? wod?? Wiele praktycznych porad dotycz?cych tych i innych tematów z zakresu ?ywienia ro?lin znajdziesz ju? dzi? w KALI Akademii.
    więcej

    Korn-Kali?: Superprodukt dla Superbohaterów

    5 lipca 2019

    Potas jako g?ówny sk?adnik pokarmowy w nawozie Korn-Kali odgrywa kluczow? rol? w opiece nad ro?linami.
    więcej


    Wyzwania i perspektywy rolnictwa w dynamicznie zmieniaj?cych si? warunkach

    Firma K+S Polska chce dzieli? si? wiedz? na temat nawo?enia ro?lin. wi?cej

    大相焦在线观看