<tbody id="zvwpx"></tbody>

  1. <nobr id="zvwpx"></nobr>
  2. <menuitem id="zvwpx"></menuitem>
    • header-fertiliser-campaign-superprodukty-pl

     ESTA Kieserit? i Korn-Kali?: Profesjonalne narz?dzia dla ka?dego Superbohatera w wyzwaniach dotycz?cych nawo?enia ro?lin. więcej
    • Header KALI Akademia

     W KALI Akademii czekaj? na Ciebie warto?ciowe informacje i porady ekspertów dotycz?ce od?ywiania ro?lin. więcej
    • header-fertiliser-plombe-pl

     Produkty z plomb?: Korn-Kali i inne nawozy K+S KALI w nowym opakowaniu chronionym plomb?.

    Nawozy


    K+S Polska reprezentuje szerok? palet? nawozów doglebowych oraz p?ynnych i dolistnych. Wi?kszo?? z naszych produktów dopuszczonych jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

    Osoba do kontaktu

    KALI Akademia: profesjonalne porady dla rolników

    W KALI Akademii czekaj? na Ciebie warto?ciowe informacje i porady ekspertów dotycz?ce od?ywiania ro?lin.Kliknij tutaj

    Korn-Kali?: Superprodukt dla Superbohaterów

    Potas jako g?ówny sk?adnik pokarmowy w nawozie Korn-Kali odgrywa kluczow? rol? w opiece nad ro?linami.wi?cej

    Nawozy doglebowe


    Produkty BIO K2O K2O MgO SO3 Na2O
    w %   jako KCl jako K2SO4 jako MgSO4    
    60er Kali? pylisty 60 - - - -
    60er Kali? bezpy?owy 60 - - - -
    60er Kali? gran. 60 - - - -
    60er Kali? gran. B 60 - - - -
    KALISOP? pylisty max. 0,5 % Cl - 51 - 45 -
    KALISOP? pylisty 1,0 % Cl - 50 - 45 -
    KALISOP? gran. max. 1,0 % Cl - 50 - 45 -
    KALISOP? Premium max. 1,5 % Cl - 50 - 43,7 -
    Korn-Kali? 40 - 6 12,5 4
    Patentkali? - 30 10 42,5 -
    ESTA? Kieserit pylisty - - 27 55 -
    ESTA? Kieserit 26 pylisty - - 26 53 -
    ESTA? Kieserit gran. - - 25 50 -
    Magnesia-Kainit? 9 - 4 9 35

    Broszury


    Informacje na temat naszej oferty w zakresie nawo?enia ro?lin zebrano i przedstawiono w broszurach informacyjnych. Zapraszamy do pobrania plików PDF poni?ej. Aby uzyska? dodatkowe informacje lub zamówi? broszury w wersji papierowej, prosimy o skorzystanie z linku:

    Zamówienie broszur

    Nawozy mineralne

    Wa?ne informacje w skrócie – od wydobycia do plonowania, naturalne pochodzenie i wysoka jako?? nawozów.


    ESTA? Kieserit – jedyny niezast?piony

    ESTA Kieserit to jedyne po??czenie magnezu i siarki, pochodz?cych z naturalnego ?ród?a surowców jakim jest kizeryt. Elastyczno?? stosowania, wysoka koncentracja sk?adników i ca?kowita ich rozpuszczalno?? w wodzie gwarantuj? skuteczno?? nawozu. Polecamy wzmocnienie ro?lin nawozem ESTA Kieserit – dla wysokich plonów i zdrowych upraw.
    Broszura ?Korn-Kali – Mocny pakiet”

    Nowa broszura ?Korn-Kali – Mocny pakiet” zawiera du?o wa?nych i aktualnych informacji na temat nawo?enia potasem oraz magnezem z Korn-Kali. Zamów ju? teraz bezp?atn? broszur? do domu. To bardzo proste – kliknij na podany link, podaj imi? i nazwisko oraz adres. Mo?esz te? pobra? broszur? w formie pliku pdf – gotowe!


    Uprawa kukurydzy

    Broszura przedstawia rekomendacje stosowania K, Mg oraz S w nawo?eniu kukurydzy w oparciu o nawozy.
    Nawo?enie buraka

    Broszura przedstawia rekomendacje stosowania K, Mg oraz S w nawo?eniu buraka cukrowego w oparciu o nawozy.


    Uprawa rzepaku

    Broszura przedstawia rekomendacje stosowania K, Mg oraz S w nawo?eniu rzepaku w oparciu o nawozy.
    Uprawa ziemniaka – Zalecenia nawozowe dla ziemniaka

    Broszura przedstawia rekomendacje stosowania K, Mg oraz S w nawo?eniu ziemniaków w oparciu o nawozy.


    Owoce i Warzywa wysokiej jako?ci

    Materia? informacyjny przedstawiaj?cy rekomendacje odno?nie stosowania K, Mg i S oraz odpowiednich nawozów w uprawie owoców i warzyw.
    Niedobór siarki

    Materia? informacyjny przedstawiaj?cy znaczenie siarki w tworzeniu wysokiego plonu o najwy?szej jako?ci.    大相焦在线观看