<tbody id="zvwpx"></tbody>

  1. <nobr id="zvwpx"></nobr>
  2. <menuitem id="zvwpx"></menuitem>
    • Header Industrial Products 01

    • Header Industrial Products 02

    • Header Industrial Products 03

    Produkty przemys?owe


    Sole przemys?owe wykorzystywane s? w licznych obszarach handlu i przemys?u. K+S Polska reprezentuje szeroki asortyment surowców i dodatków przemys?owych, w tym wysokiej jako?ci chlorki potasu, siarczany potasu, siarczany magnezu i roztwór chlorku magnezu.

    Z pe?nej i zró?nicowanej oferty soli przemys?owych korzystaj? klienci prowadz?cy dzia?alno?? w ramach rozmaitych obszarów technicznych i przemys?owych takich jak elektroliza chlorków metali alkalicznych, celuloza i papier, galwanizacja, karagen czy p?yny stosowane w toku i po dokonaniu odwiertów. Nasze sole stanowi? doskona?e rozwi?zanie w ka?dym przypadku - od ABS a? do zeolitu.

    Osoba do kontaktu

    大相焦在线观看